Kandidaatstelling Hoofdstuk F 1-2

Artikel F 1 Dag van kandidaatstelling

De kandidaatstelling van politieke partijen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, provinciale staten, waterschappen en de gemeenteraden vindt plaats op de maandag tussen 30 januari en 5 februari of – in een schrikkeljaar– op de maandag tussen 31 januari en 6 februari.

Officiële tekst Kieswet art. F 1

Artikel F 2 Dag van kandidaatstelling bij ontbinding Tweede Kamer

Bij een tussentijdse ontbinding van de Tweede Kamer vindt de dag van kandidaatstelling plaats op een bij koninklijk besluit te bepalen dag.

Officiële tekst Kieswet art. F 2