Verkiezingen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Wanneer vindt de volgende Tweede Kamerverkiezing plaats?

De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 15 maart 2017, tenzij er uiteraard tussentijdse (ontbindings)verkiezingen plaatsvinden.

Voor het berekenen van de datum voor de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezing is de datum waarop het centraal stembureau de uitslag van de laatste Tweede Kamerverkiezing (2012) bekend heeft gemaakt van belang. Dit was op 17 september 2012. Dit was een ontbindingsverkiezing als gevolg van de val van het Kabinet-Rutte-Verhagen. Vanaf deze datum wordt 4 jaar opgeteld. Er zijn dus 4 jaren verstreken op 17 september 2016. De Tweede Kamer treedt altijd af op de eerstvolgende donderdag in de periode van 23 tot en met 29 maart nadat deze 4 jaren zijn verstreken. Donderdag 23 maart 2017 wordt de huidige Tweede Kamer ontbonden.

Dag van stemming

Reguliere Tweede Kamerverkiezingen worden altijd in maart of mei gehouden. De Kieswet bepaalt dat de dag van stemming 44 dagen na de kandidaatstelling is. Omdat 2017 geen schrikkeljaar is en er in 2017 ook geen reguliere gemeenteraads- of provinciale statenverkiezingen zijn gepland, vindt de kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezing plaats op de maandag in de periode van 30 januari tot en met 5 februari januari; oftewel maandag 30 januari. De dag van de stemming is dus woensdag 15 maart 2017.

Zie Kieswet artikelen C 1, C 2, en C 3, Kieswet art. F 1 en Kieswet art. J 1.