Tijdslijn 100 jaar kiesrecht

In 2017-2019 vieren we dat het 100 jaar geleden is dat algemeen kiesrecht werd ingevoerd, eerst voor mannen (1917) en toen voor vrouwen (1919). In de afgelopen decennia is de leeftijd waarop kiesgerechtigden voor het eerst mogen stemmen geleidelijk omlaag gegaan. Verder kregen in de loop der tijd Nederlanders in het buitenland, gedetineerden en personen die onder curatele zijn gesteld het recht om te stemmen. Tot slot kregen inwoners van Caribisch Nederland in 2010 kiesrecht voor verkiezingen van het Europees Parlement en de Tweede Kamer.

Tijdslijn 100 jaar kiesrechtVan algemeen kiesrecht voor mannen tot kiesrecht bij Europees Parlementsverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen voor inwoners Caribisch Nederland