Symposium

Op vrijdag 29 juni 2018 organiseert de Kiesraad het symposium 'De verkiezing van de toekomst' in het kader van de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht. Het symposium vindt plaats in de Oude Zaal van de Tweede Kamer, Binnenhof 1A in Den Haag. Aanmelden voor het symposium kan via het formulier onderaan deze pagina.

Programma

13.30 uur            Ontvangst

13.45 uur            Welkom door voorzitter Kiesraad Jan Kees Wiebenga

13.55 uur            Opening door dagvoorzitter Meine Henk Klijnsma

14.05 uur            Bekendmaking prijswinnaars essaywedstrijd 'De verkiezing van de toekomst' door juryvoorzitter Kars Veling

14.45 uur            Overhandiging eerste exemplaar van publicatie essays aan Tom van der Meer, lid van de Staatscommissie parlementair stelsel

15.00 uur            Pauze

15.30 uur            Spreker Geerten Waling

15.50 uur            Vragen uit publiek aan Geerten Waling

16.00 uur            Spreker Marc Chavannes

16.20 uur            Vragen uit publiek aan Marc Chavannes

16.30 uur            Debat met sprekers n.a.v. vragen uit de zaal

17.00 uur             Afsluiting en aansluitend een borrel

Op het symposium geven sprekers Marc Chavannes en Geerten Waling hun scherpe en verrassende visie op de toekomst van het Nederlandse kiesstelsel.

Marc Chavannes

Marc Chavannes is journalist, columnist en politiek commentator bij online journalistiek platform De Correspondent en was eerder hoogleraar journalistiek, plv. hoofdredacteur NRC Handelsblad en correspondent in Londen, Parijs en Washington. 

Geerten Waling

Geerten Waling (1986), historicus en auteur van onder meer de boeken Zetelroof (2017), Zoeken naar de democratie in Amerika (2016) en 1848 – Clubkoorts en revolutie (2016). Hij werkt bij de Universiteit Leiden als postdoc onderzoeker op het gebied van democratie, legitimiteit en vertrouwen.

Aanmelding symposium De verkiezing van de toekomst

Als u uw e-mailadres meldt, dan kunnen wij u informeren als er bijvoorbeeld een wijziging in het programma optreedt of als het symposium onverhoopt niet doorgaat.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Kiesraad behandelt de door hem ontvangen persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Het symposium is alleen toegankelijk voor personen die zich hiervoor hebben aangemeld.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Om uw aanmelding voor het symposium te kunnen verwerken, heeft de Kiesraad uw voor- en achternaam nodig en uw e-mailadres. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te kunnen informeren als er een wijziging in het programma optreedt of als het symposium onverhoopt niet doorgaat.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De Kiesraad vernietigt de persoonsgegevens die hem zijn verstrekt ten behoeve van deelname aan het symposium binnen een week nadat het symposium heeft plaatsgevonden.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *