Essaywedstrijd 'De Verkiezing van de Toekomst'

Tussen 2017 en 2019 vieren we in Nederland dat honderd jaar geleden algemeen kiesrecht werd ingevoerd: in 1917 kregen alle mannen vanaf 25 jaar kiesrecht, twee jaar daarna ook vrouwen. Goed nieuws. Maar… is het kiesstelsel dat we nu kennen geschikt voor de komende honderd jaar? De Kiesraad nodigt jongeren uit de klassen 4, 5, en 6 van het voortgezet onderwijs uit een essay te schrijven over de toekomst van verkiezingen. 

Niet iedereen is even enthousiast over het huidige systeem van verkiezingen. Burgers klagen dat ze zich niet gehoord en vertegenwoordigd voelen door ‘Den Haag’: eens in de vier jaar stemmen (met potlood), en dan niets meer te zeggen hebben…? Nog geen 3% van de Nederlanders is lid van een politieke partij. Ook mag niet iedereen stemmen: daar moet je op z’n minst achttien voor zijn. En is Nederland nog wel regeerbaar, met zoveel partijen in het parlement, met bovendien geregeld afsplitsingen? Er worden daarom de laatste tijd van verschillende kanten voorstellen gedaan voor verbeteringen voor verkiezingen, of alternatieven. Zoals het loten van volksvertegenwoordigers, of het houden van meer referenda.

Maar: wat vind jij? Wat kan beter, en vooral hoe? Werk in een essay van maximaal 1000 woorden uit hoe jij denkt dat we het kiesstelsel zoals we dat nu kennen in Nederland kunnen verbeteren… Of als je denkt dat het helemaal anders kan: leef je uit op een alternatief!

Inzenden essay

Stuur je essay uiterlijk zondag 15 april 2018 op naar de Kiesraad, via kiesraad@kiesraad.nl.

Vermeld daarbij:

  • je naam en geboortedatum
  • je school en klas
  • je adres en telefoonnummer

Jury

Een deskundige jury kiest drie winnaars uit. Zij letten daarbij op overtuigingskracht, originaliteit, onderbouwing en stijl.

De jury bestaat uit:

  • juryvoorzitter Kars Veling, voormalig Tweede Kamerlid, voormalig leraar en oud-directeur van ProDemos
  • Carla van Baalen, directeur van het Centrum voor Politieke Geschiedenis, hoogleraar parlementaire geschiedenis en lid van de Staatscommissie parlementair stelsel
  • Trudy Blokdijk, vicevoorzitter van de Kiesraad en adviseur van raden van toezicht en raden van commissarissen
  • Kristof Jacobs, universitair docent politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

De beste essays worden gebundeld in een boekje. De winnaar van de eerste prijs ontvangt daarnaast een geldbedrag van € 250.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een symposium op vrijdag 29 juni 2018 in de Oude Zaal van de Tweede Kamer in Den Haag.