Briefstemmen voor 70-plussers

Bent u op 17 maart 2021 70 jaar of ouder? Dan mag u deze Tweede Kamerverkiezing per brief stemmen. Alles wat u nodig heeft om uw stem per brief uit te brengen ontvangt u thuis.

Uiterlijk 3 maart 2021 ontvangt u van de gemeente een zogeheten stempluspas. Met deze pas kunt u per brief stemmen of op het stembureau zelf.

Uiterlijk 11 maart 2021 ontvangt u het briefstembiljet. U krijgt ook een retourenvelop waarmee de briefstempas en een gesloten envelop met daarin het ingevulde stembiljet kosteloos naar de gemeente kan worden verstuurd.

U kunt uw briefstem per post versturen of afgeven bij een afgiftepunt.

Per post

Per post versturen kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur. U kunt gebruik maken van de retourenvelop. Een postzegel is niet nodig.

Afgeven bij een afgiftepunt

U kunt uw briefstem ook afgeven bij een gemeentelijk afgiftepunt voor briefstemmen. De openingstijden van de afgiftepunten zijn:

  • op werkdagen van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart 2021 van 09.00 tot 17.00 uur;
  • op woensdag 17 maart 2021 van 07.30 tot 21.00 uur.

Kijk op de website van uw gemeente waar de afgiftepunten zijn, of vraag het na bij uw gemeente.

Video: briefstemmen voor 70-plussers

In het onderstaande filmpje ziet u hoe u uw stem per brief kunt uitbrengen.

Briefstemmen voor 70-plussers

VOICE-OVER: Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing.
Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen.

(Een oudere man zet koffie.)

Want...
-Elke stem telt.
Precies. Bent u zeventig jaar of ouder en wilt of kunt u niet zelf naar het stemlokaal dan kunt u uw stem deze keer ook per brief uitbrengen.
O, oké.
In deze video ziet u hoe u dat kunt doen.

RUSTIGE MUZIEK

(Op een witte achtergrond verschijnt de beeldtekst: Briefstemmen. Een envelop valt op een mat.)

Tussen 10 februari en 3 maart ontvangt u uw stempas voor de Tweede Kamerverkiezing.

(De oudere man opent de envelop.)

Open de envelop.
Lees de informatie op de stempas, en bewaar uw stempas goed.

(Hij leest de stempas.)

Bijvoorbeeld op een plek waar u vaker belangrijke documenten bewaart.
Momentje.

(Hij staat op van z'n tafel en loopt weg.)

Tussen 26 februari en 11 maart ontvangt u een tweede envelop.
Hierin zitten vier documenten.

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(De tweede envelop valt op de mat. De oudere man, die nu andere kleding aanheeft, komt met de vier documenten weer aan de tafel zitten.)

Het briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet een retourenvelop en een formulier met stapsgewijze uitleg hoe u per brief kunt stemmen.

(De man legt de documenten voor zich neer.)

U begint met invullen van het briefstembiljet.

(De man vouwt het biljet open.)

Maak hierop uw keuze.
Met rood, neem ik aan?
-Nee, hoor, dit mag met elke kleur.

(De man glimlacht.)

Dat hoeft dus niet per se met rood.
Gebruikt u een pen, let er dan op dat de inkt droog is voordat u het stembiljet dichtvouwt. Zo voorkomt u vlekken.
Doe daarna alleen het briefstembiljet in de envelop met de tekst: briefstembiljet.
En plak deze dicht.

(De man doet dat.)

(Ook dat doet de man.)

Pak nu uw stempas erbij, die u eerder ontving.
Oké.

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(De man gaat weg en komt even later terug met z'n stempas.)

En zet uw handtekening op de stempas.

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Met een pen ondertekent de man z'n stempas.)

Pak dan de retourenvelop.
Stop daar de stempas in, samen met de dichtgeplakte stembiljetenvelop.
Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.
U bent nu klaar om uw briefstem te versturen.

(De man knikt.)

Dat kunt u op twee manieren doen.
U kunt uw briefstem per post versturen of deze afgeven bij een afgiftepunt voor briefstemmen in uw gemeente.
Kijk op de website van uw gemeente of vraag uw gemeente waar de afgiftepunten voor briefstemmen zijn.

(Na een blik op z'n tablet komt de man naar buiten.)

Als u uw briefstem per post verstuurt, moet u dit uiterlijk doen op 12 maart voor vijf uur 's middags.

(De man loopt achter een brievenbus langs.)

Geeft u uw briefstem af bij een afgiftepunt dan kunt u dat doen uiterlijk 17 maart voor negen uur 's avonds.
MAN: Ik kom de envelop inleveren. Alsjeblieft.
VROUW: Dank u wel.

(De medewerkster van de verkiezingsbalie zet er een stempel op.)

VOICE-OVER: Heeft u nog vragen over stemmen per brief kijk dan op www.elkestemtelt.nl of bel met het informatienummer 0800-1351.
Dit nummer is zeven dagen per week bereikbaar van acht uur 's ochtends tot acht uur 's avonds.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt donkerblauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Kijk op www.elkestemtelt.nl.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN DE VIDEO