Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)

Bij Tweede Kamerverkiezingen kunnen politieke partijen, gemeenten en hoofd- en centraal stembureau gebruikmaken van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). OSV ondersteunt de berekening en vaststelling van de uitslag.

Logo OSV

Gemeenten kunnen OSV gebruiken als rekenhulpmiddel bij het bepalen van de gemeentelijke stemtotalen.

 

Hoofdstembureaus gebruiken OSV voor het maken van het proces-verbaal van de zitting waarin zij de uitslag voor hun kieskring bekend maken.

 

Het centraal stembureau gebruikt OSV voor het maken van een proces-verbaal van zijn zitting waarin de officiële verkiezingsuitslag bekend wordt gemaakt.