Overzicht belangrijkste corona-maatregelen Tweede Kamerverkiezing 2021

Bij de komende Tweede Kamerverkiezing, op 17 maart 2021, verloopt het verkiezingsproces wat anders dan anders. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Corona-maatregelen in het stemlokaal

 • De stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden en er voldoende ventilatie is.
 • De stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.
 • Kiezers betreden het stemlokaal niet als zij klachten hebben of mogelijk besmet zijn met Covid-19.
 • In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig dat kijkt of het niet te druk wordt en of iedereen zich aan de maatregelen houdt in het stemlokaal. Deze wijst kiezers zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt kiezers om de handen te reinigen.
 • Kiezers moeten in het stemlokaal een mondneuskapje dragen.
 • Kiezers moeten 1,5 meter afstand houden en bij binnenkomst de handen desinfecteren;
 • In het stemlokaal worden potloden, stemhokjes, tafels, etc. geregeld gereinigd. In sommige gemeenten krijgen alle kiezers een eigen rood potlood, dat ze daarna mee naar huis mogen nemen.
 • Er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.
 • Kiezers laten hun identiteitsdocument bij het stemmen zien aan het stembureaulid. Dit doen ze door hun identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm te houden.

Gezondheidscheck

Kiezers ontvangen voorafgaand aan de stemming een gezondheidscheck met vragen die zij voor zichzelf moeten beantwoorden. Kiezers die niet alle vragen in de gezondheidscheck met 'Nee' kunnen beantwoorden, stemmen niet in persoon in het stemlokaal.

Andere mogelijkheden om te stemmen

 • Een kiezer mag maximaal voor drie andere kiezers een volmachtstem uitbrengen. Een volmachtstem kan alleen worden uitgebracht door iemand die zelf in het stemlokaal stemt, niet door iemand die per brief stemt.
 • Kiezers die 70 jaar of ouder zijn op de dag van stemming krijgen een stempluspas waarmee ze in het stemlokaal kunnen stemmen of per brief. Ook kunnen ze een andere kiezer machtigen om voor hen te gaan stemmen (volmacht). Lees meer over briefstemmen.
 • In een beperkt aantal stembureaus per gemeente kunnen kiezers al op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart stemmen. Die dagen zijn vooral bedoeld voor kiezers die behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. De openingstijden van deze stembureaus zijn van 07.30-21.00 uur.
 • In een aantal zorginstellingen kunnen alleen de personen die in zorginstellingen verblijven en het personeel van die instellingen stemmen.

Maatregelen bij het tellen van de stemmen

 • Niet alle stemlokalen zijn groot genoeg om ook bij het tellen 1,5 meter afstand te houden. In die gevallen worden de stemmen op een andere locatie geteld.
 • Na afloop van de stemmingen op maandag en dinsdag telt het stembureau (alleen) het aantal kiezers dat is opgekomen. De stembussen met de stembiljetten worden afgesloten en samen met alle stempassen veilig bewaard.
 • De stemmen die zijn uitgebracht op maandag en dinsdag of via briefstemmen worden al in de loop van woensdag geteld. De uitkomsten daarvan worden pas na het sluiten van alle stembureaus om 21.00 uur medegedeeld.

Maatregelen vanwege de avondklok

 • Kiezers die gaan stemmen kunnen dit doen tot 21.00 uur. Dat geldt ook voor kiezers die nog in de rij staan na 21.00 uur. Zij kunnen daarna ongehinderd naar huis.
 • Kiezers die willen kijken bij het tellen van de stemmen, kunnen dit na 21.00 uur doen. Zij hebben geen aparte verklaring nodig. Zij kunnen dat mondeling aangeven bij de handhavers.
 • Stembureauleden, tellers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing, kunnen hun werkzaamheden doen tijdens de avondklok. Zij hebben daarvoor een bewijs nodig van hun werkzaamheden op het stembureau. Zij krijgen een verklaring van de gemeente waarin staat dat ze stembureaulid of teller zijn.