Opkomstdrempel

De opkomst bij het referendum moet ten minste 30 procent van het totaal aantal kiesgerechtigden zijn om het referendum geldig te verklaren. Is de opkomstdrempel gehaald en heeft een meerderheid van de kiezers tegen de wet gestemd, dan moet de regering een wetsvoorstel indienen dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet. Zij kan echter ook, ondanks de uitslag, een wetsvoorstel indienen om de wet toch in werking te laten treden.