Uitslagen per gemeente herindelingen 2021

Bent u benieuwd naar de uitslagen van de Herindelingsverkiezingen voor voor een bepaalde gemeente? Hieronder vindt u een overzicht van alle officiële uitslagen, per gemeente. De gemeenten publiceren de uitslagen in de loop van donderdag 25 november. In gemeenten waar centraal wordt geteld, is dat donderdagavond of in de loop van vrijdag 26 november.

Beeld: ©Kiesraad / Roderick Al

U vindt op de websites van de gemeenten de volgende documenten:

  • Uitslagen van alle stembureaus per gemeente – vastgelegd in processen-verbaal (N10).
  • Uitslagen van vervroegde stembureaus per gemeente- vastgelegd in processen-verbaal (J)
  • Uitslagen van vervroegde stembureaus per gemeente- vastgelegd in processen-verbaal (K1)
  • Totaaluitslagen per gemeente  - vastgelegd in een opgave van de burgemeester (N11).
  • Tellingsbestanden per gemeente met alle door OSV2020 gegenereerde uitslagen op stembureau- en kandidaatsniveau  - vastgelegd in een CSV-bestand.
  • Eventuele verslagen van waarnemers van de zitting van stembureaus met een beperkte toegang.
  • Totaaluitslagen per gemeente  - vastgelegd in een opgave van het centraal stembureau (P22-2)

De uitslag wordt op maandag 29 november om 10.00 uur vastgesteld door het gemeentelijk centraal stembureau in een openbare zitting.

Kunt u niets vinden via het linkje, neem dan contact op met de betreffende gemeente.

Uitslagen per gemeente