Coronamaatregelen herindelingsverkiezingen 2020

Bij de afgelopen herindelingsverkiezingen, op 18 november 2020, verliep het verkiezingsproces wat anders dan anders. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. Er werden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.

Maatregelen

De volgende maatregelen zijn genomen:

  • De stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Kiezers worden geacht het stemlokaal niet te betreden als zij klachten hebben of mogelijk besmet zijn met Covid-19. De kiezers ontvangen voorafgaand aan de dag van stemming een gezondheidscheck met vragen die zij voor zichzelf moeten beantwoorden. Indien de kiezer een of meer vragen met Ja beantwoordt, kan hij/zij een onderhandse volmacht verlenen.  
  • In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig dat kijkt of het niet te druk wordt in het stemlokaal en die kiezers attendeert op de 1,5 meter afstandsregel en de kiezer vraagt om de handen te reinigen, bij het binnengaan en bij het verlaten van het stemlokaal.
  • In lijn met het algemene covid-19 beleid is het dringende advies aan kiezers om in het stemlokaal een mondneuskapje te dragen.
  • Potloden, stemhokjes, tafels, etc. worden geregeld gereinigd.
  • Er komen ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus die belast zijn met de toelating tot de stemming. Afhankelijk van de inrichting van het stemlokaal kan het ook voorkomen dat tussen andere stembureauleden en kiezers een kuchscherm wordt geplaatst.
  • Kiezers dienen hun identiteitsbewijs aan de leden van de stembureaus te tonen ter controle, en de stempas te overhandigen. Bij eerdere verkiezingen (zonder bijzondere maatregelen) werden zowel stempas als ID  overhandigd aan het stembureau.
  • In zorginstellingen, waar vanwege de protocollen voor Covid-19 restricties op de toegankelijkheid van het gebouw gelden, kunnen mobiele en/of bijzondere stembureaus met beperkte toegang worden ingericht. Zodoende kunnen de personen die in zorginstellingen verblijven en het personeel van die instellingen daar zo makkelijk en veilig mogelijk stemmen.
  • De stemmen worden in bepaalde gevallen niet in het stembureau geteld maar op een andere locatie. Deze maatregel is nodig omdat een deel van de stemlokalen mogelijk niet groot genoeg is om ook bij het tellen 1,5 meter afstand te houden.