Wie mag stemmen?

Wanneer mag ik stemmen voor de herindelingsverkiezingen?
U mag stemmen als u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • Op 11 oktober (de dag van kandidaatstelling) officieel in de gemeente woont waar herindelingsverkiezingen plaatsvinden;
  • U niet bent uitgesloten van kiesrecht.

U kunt in hun eigen gemeente stemmen of in een van de gemeenten waarmee uw gemeente gaat fuseren.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis