Stemmen in het stemlokaal

Wanneer kunt u stemmen, waar kunt u stemmen en waar moet u rekening mee houden?

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis
Voorbeeld van een stempas

Openingstijden stemlokalen

De stemlokalen zijn op woensdag 24 november open van 7.30 uur tot 21.00 uur. In elke gemeente zijn er ook enkele stembureaus open op maandag 22 november en dinsdag 23 november. De openingstijden van deze stembureaus zijn eveneens open van 07.30 tot 21.00 uur. In de stembureaus die op maandag en dinsdag open zijn, kunt u stemmen als u dat liever niet op woensdag doet.

Naar het stemlokaal

Iedere kiezer krijgt uiterlijk 10 november 2021 per post een stempas toegestuurd. Controleer voor de zekerheid de gegevens op uw stempas. Als er bijvoorbeeld verkeerde gegevens op de stempas staan, kunt u nog een nieuwe stempas aanvragen bij de gemeente.

Ook zit bij de stempas informatie over de stemlokalen waar u kunt gaan stemmen. Wilt u weten waar alle stemlokalen in uw gemeente zijn? Kijk dan op www.waarismijnstemlokaal.nl. Houd er rekening mee dat door corona soms andere stemlokalen worden gebruikt dan bij eerdere verkiezingen.

Wat heeft u nodig om te stemmen?

Om te kunnen stemmen moet u 2 documenten meenemen naar het stembureau: uw stempas en uw identiteitsbewijs.

 1. Stempas:
  Met uw stempas mag u stemmen voor de herindelingsverkiezingen. U krijgt een stempas als u kiesgerechtigd bent voor deze verkiezingen. Stemmen is geen verplichting. U bepaalt zelf of u gaat stemmen, en zo ja, op wie.
 2. Identiteitsbewijs:
  U moet zich legitimeren in het stembureau met een identiteitsbewijs. Zo weet het stembureau dat u de persoon bent die mag stemmen met uw stempas. U kunt uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning gebruiken.

Problemen met uw stempas

Problemen met uw identiteitsbewijs

Gezondheidscheck

U ontvangt de dag voor de verkiezingen een gezondheidscheck met vragen. Als u op één of meerdere vragen ja antwoordt, is het de bedoeling dat u niet in het stemlokaal gaat stemmen. U kunt dan iemand anders vragen om voor u te stemmen, dat heet stemmen per volmacht. Zo kunt u toch uw stem uitbrengen.

Aanmelden en legitimeren

Als u bij het stemlokaal bent, gebeurt het volgende:

 • U laat uw identiteitsbewijs en uw stempas zien aan het stembureaulid achter de tafel. Zonder stempas of identiteitsbewijs mag u niet stemmen;
 • Vanwege corona hoeft u uw identiteitsbewijs alleen te laten zien. U hoeft het dus niet te geven. U houdt uw identiteitsbewijs voor het plastic scherm voor de stembureauleden;
 • Een stembureaulid neemt uw stempas aan en controleert of het echt is. Daarna krijgt u een stembiljet en kunt u naar een van de stemhokjes.

Stembiljet en stemhokje

Met een rood potlood vult u het witte rondje in naast de kandidaat waar u op wilt stemmen. Dit potlood ligt in het stemhokje, of u krijgt het van een stembureaulid. Na het invullen van het rondje vouwt u het stembiljet weer op en doet u het in de stembus.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis
Een stembiljet van een eerdere verkiezing.

Hulp bij stemmen

Als u een lichamelijke beperking hebt, mag u hulp vragen bij het stemmen, aan iemand die u vertrouwt en met u meegaat, of aan een stembureaulid. Een stembureaulid stelt u de vragen uit de gezondheidcheck. Alleen als u alle vragen met 'nee' kunt beantwoorden, kan het stembureaulid u helpen.

Rood potlood

In Nederland mag alleen de kleur rood worden gebruikt om te stemmen. In de stemhokjes liggen rode potloden voor u klaar. U kunt ook een pen met rode inkt of een rood potlood van thuis meenemen. Een stem is alleen geldig als een vakje met rood is ingevuld.

Blanco stemmen

Als u geen vakje inkleurt op uw stembiljet, stemt u blanco. Blanco stemmen tellen alleen mee voor het berekenen van de opkomst: het aantal mensen dat is gaan stemmen.

Ongeldige stemmen

Een stem is ongeldig als:

 • er meer dan één rondje is ingekleurd;
 • er een rondje is ingevuld, maar niet met rood;
 • er geen rondje is ingekleurd, maar andere dingen op het stembiljet zijn geschreven;
 • er wel een rondje is ingekleurd, maar er is iets op het stembiljet geschreven waaruit afgeleid kan worden wie het stembiljet heeft ingevuld.

U vindt hier meer informatie over geldige/ongeldige stemmen.

Ongeldige stemmen tellen alleen mee bij het berekenen van de opkomst: het aantal mensen dat is gaan stemmen.