Overzicht uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022

Bent u benieuwd naar de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen? Hieronder vindt u een overzicht van alle officiële uitslagen, per gemeente. De gemeenten publiceren de uitslagen in de loop van donderdag 17 maart. In gemeenten waar centraal wordt geteld, is dat donderdagavond of in de loop van vrijdag 18 maart.

 

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

U vindt op de websites van de gemeenten de volgende documenten:

  • Uitslagen van alle stembureaus per gemeente – vastgelegd in processen-verbaal (N10, K-1, en K-2).
  • Totaaluitslagen per gemeente  - vastgelegd in een opgave van de burgemeester (N11).
  • Tellingsbestanden per gemeente met alle door OSV2020 gegenereerde uitslagen op stembureau- en kandidaatsniveau  - vastgelegd in een CSV-bestand.
  • Eventuele verslagen van waarnemers van de zitting van stembureaus met een beperkte toegang (model D).

De officiele uitslag wordt op 21 maart om 10.00 uur vastgesteld door het gemeentelijk centraal stembureau, in een openbare zitting.

Kunt u niets vinden via het linkje, neem dan contact op met de betreffende gemeente.

A tot en met Z uitslagen per gemeente