Bekendmaking uitslag

Het gemeentelijk centraal stembureau stelt de officiële uitslag twee dagen na de dag van stemming vast tijdens een openbare zitting. Op de avond van de dag van stemming 's wordt een voorlopige, niet-officiële uitslag in de media gepresenteerd. Deze is gebaseerd op sneltellingen van de stembureaus.

©Teun Berserik

De processen-verbaal van de stembureaus worden binnen een gemeente verzameld. Op basis van deze processen-verbaal worden de stemmen binnen een gemeente getotaliseerd. Zie Kieswet art. N 11.

Officiële uitslag

Twee dagen na de stemming stelt het gemeentelijk centraal stembureau in een openbare zitting het totaal aantal uitgebrachte stemmen, de aantallen stemmen per lijst en per kandidaat vast. Ook wijst het de zetels toe aan de verschillende kandidaten, rekening houdend met uitgebrachte voorkeurstemmen. Tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau is geen beroep mogelijk. Tijdens deze openbare zitting kunnen aanwezigen wel eventuele bezwaren mondeling inbrengen over het verloop van de stemming of het tellen van de stemmen door de stembureaus. De bezwaren worden in het proces-verbaal opgenomen. De gemeente publiceert het proces-verbaal (met weglating van de ondertekening) op internet. Zie Kieswet art. O 1, art. O 2, art. O 3, art. O 4, art. P 1, art. P 20, art. P 22 en art. P 23.

De uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen staan in de databank verkiezingsuitslagen van de Kiesraad.