Vernietiging stembescheiden

Alle stempassen, volmachtbewijzen en stembiljetten – ongebruikt, onbruikbaar gemaakt of gebruikt – worden tot drie maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist bewaard. Hetzelfde geldt voor de afschriften van de processen-verbaal van de stembureaus en de door de burgemeesters vastgestelde aantallen stemmen. Dit met het oog op een eventueel strafrechtelijk onderzoek.

Verzegelde pakken mogen uitsluitend voor strafrechtelijk onderzoek - en dus niet voor ander (wetenschappelijk) onderzoek worden overgedragen. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt. Zie Kieswet art. N 12 en Kieswet art. N 13.