Gebruik OSV2020-U door gemeenten

Gemeenten kunnen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 (OSV2020) gebruiken. Met programma OSV2020-U: Uitslagvaststelling (OSV2020-U) kunt u uitslagen optellen en de zetelverdeling berekenen. Ook kunt u er alle benodigde documenten mee aanmaken.  OSV2020-U voor de gemeenteraadsverkiezingen is verstuurd aan de gemeenten op dvd.

Voorwaarden gebruik

De Kiesraad heeft voorwaarden opgesteld waaraan u dient te voldoen als u gebruik maakt van OSV2020 voor het berekenen van de uitslag. Zo mag er geen verbinding zijn met internet of een ander netwerk, moet de ruimte waarin de computers staan goed afgesloten worden en hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot die ruimte. U vindt de voorwaarden voor gebruik  onderaan deze pagina.

Vaststellen authenticiteit

Voordat u het programma OSV2020-U installeert, controleert u de authenticiteit van het installatiebestand. U weet dan zeker dat het programma dat u gebruikt overeenkomt met het programma zoals dat is vrijgegeven door de Kiesraad. Dit doet u door te controleren of de hash-code van het bestand overeenkomt met de hashcode die hieronder vermeld staat. De instructies voor het controleren van de authenticiteit vindt u onderaan deze pagina.

Hashcode

De SHA256 hashcode van OSV2020-U:
 664368d8b4bebe39fdf6069cf6617248d93651619b9661cb0daf989191a98857

Aanmaken documenten

Met programma OSV2020-U kunt u de volgende documenten aanmaken voor het vaststellen van de verkiezingsuitslag:

  • Leeg Model N 10-1 (Proces-verbaal van een stembureau), voor gebruik in regulier stembureau.
  • Leeg Model K 1 (Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen).
  • Leeg Model J (Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen).
  • Model N 11 (Vaststelling aantal stemmen in gemeente), wordt ingevuld met behulp van OSV2020-U.
  • Model P 22-1 (Proces-verbaal van het centraal stembureau).
  • Benoemingsbrieven
  • Geloofsbrieven

Voor gemeenten die meedoen aan experiment centraal tellen maakt OSV2020-U de volgende afwijkende documenten aan:

  • Leeg Model I (Proces-verbaal van een stembureau), voor gebruik in regulier stembureau.
  • Leeg Model K 2 (Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen bij het experiment met een centrale stemopneming).
  • Model II document (Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau), met de gemeente uitslag wordt ingevuld met behulp van OSV2020-U.

Ondersteuning

Op de dvd staat de handleiding voor het gebruik van het programma OSV2020-U en de handleiding voor de installatie van OSV2020-U. Onderaan deze pagina staan een stappenplan, waarin kort de basisfuncties van OSV2020 worden toegelicht, en de systeemvereisten.

 

Instructievideos

Helpdesk

Voor vragen over het installeren of gebruik van het programma kunt u contact opnemen met de helpdesk van de leverancier van de software, Elect -iT (voor gemeenten die een helpdeskovereenkomst hebben afgesloten).
De helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
Telefoonnummer: 0318 - 765 000

Voor overige vragen kunt u terecht bij de Kiesraad.
E-mail: informatiepunt@kiesraad.nl
Telefoonnummer: 070 - 426 7329