Gebruik OSV2020-PP door politieke partijen

Politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kunnen Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 (OSV2020-PP) gebruiken. OSV2020-PP kunt u downloaden van deze pagina.

Via de link hieronder kunt u het programma OSV2020-PP downloaden:

Vaststellen authenticiteit installatiebestand

Voordat u OSV2020-KS installeert, controleert u of de inhoud van de installatiebestanden overeenkomt met de originele inhoud, zoals door de Kiesraad beschikbaar gesteld. Zo weet u zeker dat u het originele programma in handen heeft. Dit doet u door de hash-code van het ontvangen OSV2020 zip-bestand te vergelijken met de hash-code die hieronder vermeld staat. De instructies voor het vaststellen van de authenticiteit van het programma staan onderaan deze pagina.

Hashcode

De hashcode van het zip-bestand osv2020-pp-installer-gr-1.4.0.3.zip:
SHA256: cacfd3e2ba7613447006213aa9c585a87897486af5d9083fe5fc9b21347e28cd

Log4j

De Kiesraad heeft kennis genomen van de recent ontdekte kwetsbaarheid in Log4j. Deze versie van Log4j wordt niet gebruikt in OSV2020. OSV2020 bevat een oudere versie van log4j die niet kwetsbaar is voor de ontdekte bug. Om misbruik van een kwetsbaarheid in deze oudere versie van log4j uit te sluiten, heeft de leverancier een onderdeel hiervan verwijderd uit OSV2020.

Aanmaken kandidatenlijsten en formulieren

Met programma OSV2020-PP: Politieke Partij kunt u kandidatenlijsten opstellen en alle benodigde formulieren aanmaken. Op de dag van kandidaatstelling levert u de kandidatenlijsten en benodigde formulieren op papier en digitaal aan bij het centraal stembureau van de gemeente. Het gemeentelijk centraal stembureau controleert de kandidatenlijsten en stelt deze definitief vast.

Met OSV2020 kunt u de volgende formulieren aanmaken voor de kandidaatstelling:

 • Het kandidaatstellingsformulier (model H 1)
 • De ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst (model H 4)
 • De instemmingsverklaring met de kandidaatstelling (model H 9)
 • De machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke partij boven de kandidatenlijst (model H 3-1)
 • De machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen boven de kandidatenlijst (model H 3-2)
 • Verklaring van voorgenomen vestiging

Ondersteuning

In het zip-bestand vindt u een handleiding voor de installatie van OSV2020-PP en een korte en uitgebreide handleiding voor het gebruik van het programma. Hieronder vindt u de instructievideo's voor het gebruik van OSV2020-PP. De systeemvereisten staan onderaan deze pagina.

Instructievideo's

 1. Installatie van het programma - OSV2020-PP GR 2022
 2. Start en invullen basisgegevens - OSV2020-PP GR 2022
 3. Invoeren kandidatenlijst - OSV2020-PP GR 2022
 4. Invoeren lijstinleveraar en bijlagen - OSV2020-PP GR 2022
 5. Inlevering kandidatenlijst - OSV2020-PP GR 2022
 6. Help en back-up - OSV2020-PP GR 2022

Helpdesk

Voor vragen over het programma heeft de leverancier van de software, Elect iT, een helpdesk beschikbaar. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00
Telefoonnummer: 0318 - 765 000

Voor overige vragen kunt u terecht bij het Informatiepunt Verkiezingen.
E-mail: Informatiepunt@kiesraad.nl
Telefoonnummer: 070 - 426 7329