Toelichting gebruik OSV door partijen

Politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen kunnen OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen) gebruiken.

Download programma 1

In OSV Programma 1 kunnen politieke partijen verkiezingsgegevens invoeren, zoals de relevante data en aanduidingen. OSV Programma 1 voor de herindelingsverkieizngen komt in september 2018 beschikbaar.

Verkiezingsdefinitie

In OSV Programma 1 kunnen politieke partijen verkiezingsgegevens invoeren, zoals de relevante data en aanduidingen. Gemeenten kunnen partijen desgewenst een verkiezingsdefinitiebestand verstrekken met lokaal geregistreerde partijen. Een kandidatenlijst kan ook aangemaakt worden met programma 1 zonder verkiezingsdefinitiebestand van de gemeente.

Aanmaken formulieren

Met programma 1 van OSV kunnen politieke partijen de volgende formulieren aanmaken voor de kandidaatstelling:

  • Het kandidaatstellingsformulier (model H 1)
  • De ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst (model H 4)
  • De instemmingsverklaring met de kandidaatstelling (model H 9)
  • De machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke partij boven de kandidatenlijst (model H 3-1)
  • De machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen boven de kandidatenlijst (model H 3-2)

Vaststellen authenticiteit installatiebestand

Voor het installeren van de OSV-programmatuur, kan gecontroleerd worden of de hash-code van het programma overeenkomt met de hash-code (zie onder). Daarmee wordt geverifieerd of de inhoud van de installatiebestanden overeenkomt met de originele inhoud, zoals door de Kiesraad vrijgegeven. Onderaan deze pagina staat een document met instructies voor het bepalen van de hash-code van het zip-bestand.

Hashcode

De hashcode van de download van programma 1 voor politieke partijen: 4B5E4261A2CD0720C5909506AB5E0A3BBD391255980D13CC6EF4C583E4E58B22

Instructiefilms Programma 1

1. Installatie van de software > https://youtu.be/30ZTAr0yYkI

2. Starten OSV en personen invoeren in het adressenboek > https://youtu.be/mUXIp7joKdM

3. Voorbereiden kandidatenlijst > https://youtu.be/Irb8MZsAuBo

4. Invoeren lijstinleveraar en plaatsvervanger > https://youtu.be/v2fSdAGUTDw

5. Aanmaken modelformulieren voor de kandidaatstelling > https://youtu.be/AUX3WN6w5E4

6. Kopiëren aangemaakte bestanden > https://youtu.be/dALzGOxn0q8

7. Help, back-up en diakrieten > https://youtu.be/aOREcSdqyho