Ondersteunende software verkiezingen (OSV)

In Nederland wordt sinds 2009 (alleen nog) handmatig gestemd. Ook het tellen van de stemmen in de stembureaus gebeurt handmatig. De uitkomsten van die tellingen worden in persoon, op papier, naar de gemeenten gebracht. Daar kunnen gemeenten software gebruiken om de uitslagen van de stembureaus in te voeren en op basis hiervan de zetelverdeling te berekenen. De meeste gemeenten gebruiken hiervoor Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV).

Logo OSV

Gemeenten die OSV gebruiken voor het optellen en doorrekenen van uitslagen van stembureaus, moeten dit in een fysiek gescheiden (netwerk)computeromgeving doen ('air-gapped', niet aangesloten op het gemeentelijk netwerk of internet). Dit om manipulaties van de uitslag (hacken) te voorkomen. Bovendien moeten gemeenten de uitslagen twee keer invoeren, als waarborg voor correcte invoer (‘vier ogen principe’).

Transparantie

De gemeenten leggen de processen-verbaal van de uitslagen van de stembureaus ter inzage. Op deze manier zijn de uitslagen voor iedereen in te zien. Ook kunnen de gemeentelijke uitslagen zo worden gecontroleerd met de handmatig vastgestelde uitslagen van de stembureaus.

Eisen

De software is in opdracht van de Kiesraad ontwikkeld door IVU Traffic Technologies AG. De software voldoet aan de technische eisen die in de Kieswet en het Kiesbesluit zijn vastgelegd. Dit betekent onder meer dat de broncode van de software openbaar is. OSV wordt periodiek getoetst door SQS. Ook heeft Fox-it de software in 2017 doorgelicht, met het oog op mogelijke externe manipulatie. Op basis van de bevindingen is OSV met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen verbeterd. 

Gebruik OSV

OSV wordt niet alleen gebruikt voor het optellen en doorrekenen van uitslagen. Ook gebruiken gemeenten en politieke partijen OSV om de kandidatenlijsten op te stellen en deze te controleren. Daarnaast gebruiken de centraal stembureaus van de gemeenten OSV voor het opmaken van de processen-verbaal van hun officiële zittingen.