Bijzondere en mobiele stembureaus

Gemeenten kunnen als aanvulling op de gewone stembureaus mobiele stembureaus en bijzondere stembureaus instellen. Een mobiel stembureau kan op de verkiezingsdag verschillende locaties aandoen, zodat bijvoorbeeld kiezers met een lichamelijke beperking en ouderen dichter bij huis kunnen stemmen. Een zogeheten bijzonder stembureau wordt vaak ingezet op publiekstrekkende locaties, zoals winkelcentra en treinstations. In verband daarmee hebben bijzondere en mobiele stembureaus eventueel aangepaste openingstijden.

Beeld: Kiesraad

Gemeenten moeten minstens twee weken voor de stemming bekendmaken op welke plaatsen (en op welke tijdstippen) bijzondere en mobiele stembureaus te vinden zijn. Zie Kieswet art. J 4a

Stemmen tellen

Bij bijzondere en mobiele stembureaus die eerder dan 21.00 uur sluiten, vindt het tellen van stemmen toch pas vanaf 21.00 uur plaats. Dit om te voorkomen dat binnen een gemeente van sommige stembureaus de uitslag is vastgesteld, terwijl er in andere stembureaus nog gestemd kan worden. Het college van burgemeester en wethouders kan overigens wel bepalen dat de telling op een andere locatie plaatsvindt dan in het bijzondere stembureau. Zie Kieswet art. J 1.