Bevoegdheden Kiesraad

Met de ondertekening van enkele beheersregelingen door de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mw. ing. Van Erp-Bruinsma, en de voorzitter van de Kiesraad, prof. mr. Kummeling, is op 17 februari 2011 de onafhankelijkheid van de Kiesraad ten opzichte van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties versterkt.

Deze onafhankelijkheid is reeds lang in de Kieswet geregeld en is voor de Kiesraad in zijn hoedanigheid van centraal stembureau voor de Tweede en Eerste Kamerverkiezingen en verkiezingen voor het Europese parlement essentieel.

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 is de Kiesraad ook primair verantwoordelijk voor de besteding van zijn eigen budget.

De verschillende documenten waarin de bevoegdheden van de Kiesraad zijn geregeld, treft u hierbij aan.