Kiesdrempel Duitsland in strijd met beginselen Grondwet

22-11-2011
Onlangs heeft het Duitse Grondwettelijke Hof een uitspraak gedaan over de kiesdrempel van 5% die Duitsland hanteert bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Deze kiesdrempel acht het Hof in strijd met de beginselen van gelijkheid van partijen in het verkiezingsproces ("Wahlrechtsgleichheit" en "Chancengleichheit"). Deze beginselen zijn in de Grondwet zijn vastgelegd.
let op drempels

Gelijke kans

Politieke partijen, ook kleine partijen, moeten een gelijke kans hebben om in het Europees Parlement verkozen te worden, aldus het Hof. De 5%-kiesdrempel houdt in dat een politieke partij minstens 5% van het aantal stemmen moet hebben behaald om plaats te kunnen nemen in het vertegenwoordigend orgaan. Kleine partijen halen dit niet altijd.

Nationale verkiezingen

Het Hof gaat niet zo ver in zijn uitspraak dat de Duitse uitslag van de Europese verkiezingen van 2009 ongeldig wordt verklaard. Wel zullen de regels voor de eerstvolgende Europese Parlementsverkiezingen van 2014 moeten worden aangepast.
Of deze uitspraak ook gevolgen heeft voor de nationale verkiezingen in Duitsland, zal moeten blijken.

Hier vindt u meer informatie over kiesdrempel en kiesdeler in Nederland.