Wie controleert of gemeenten zich aan de voorschriften voor het gebruik van OSV houden?

De burgemeester is wettelijk verantwoordelijk gesteld voor de totstandkoming van een gemeentelijke totaaltelling. Dat impliceert natuurlijk dat de burgemeester er op toe moet zien dat dat zorgvuldig gebeurt en dus ook of de gebruiksvoorwaarden van de Kiesraad en de instructies en aanbevelingen vanuit het ministerie van BZK worden nageleefd. Daar komt nog bij dat de processen-verbaal nu verplicht op internet moeten worden geplaatst. Ook die omstandigheid dwingt tot controle. Biedt dit alles voldoende waarborg? De Kiesraad denkt dat dit nog wel een tandje beter kan. Het toezicht op de verkiezingen is in ons land te versnipperd geregeld. Daar is vanuit de Raad in het verleden al eerder op gewezen. Het wordt tijd om dit beter te gaan regelen, in lijn ook met de internationaal vastgestelde ‘Code of Good Practice in Electoral Matters’ van de Venice Commission.