Wat gebeurt er als de software bij de komende verkiezingen wordt gehackt? En hoe reëel is dit gevaar?

  • Als dat wordt opgemerkt voordat het centraal stembureau de uitslag heeft vastgesteld, dan kan het centraal stembureau besluiten tot een hertelling van stemmen, voordat een nieuwe uitslag wordt vastgesteld. De wet voorziet nu niet in een sluitende procedure om zonder hertelling een nieuwe uitslag vast te stellen op basis van de op internet gepubliceerde processen-verbaal (N10) van de stembureaus.  
  • Fox-IT zegt: “Wanneer de volledige set aan maatregelen in acht wordt genomen, leidt dit niet onmiddellijk tot een zorgelijk beeld.” Dus niet heel reëel, maar als het toch zou gebeuren, is de manipulatie te detecteren en mogelijk nog te herstellen. Wanneer de manipulatie echter aan het licht komt na de toelating van de nieuw gekozen leden is geen correctie meer mogelijk.