Is het nieuwe software systeem gereed voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021?

Dat hangt af van het tijdstip van die volgende verkiezingen. Alles is er op gericht om tijdig voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 een nieuw uitslagensysteem te hebben. Is dat haalbaar? Mogelijk wel, maar het is zo langzamerhand wel vijf voor twaalf geweest. Op korte termijn moeten nu als eerste eisen worden geformuleerd waaraan het nieuwe systeem zal moeten voldoen. Eisen, mede op basis van een ‘Protection Profile’, dat antwoord moet geven op de vraag tegen welke dreigingen dat nieuwe systeem bestand moet zijn. Het formuleren van deze eisen is niet alleen een functioneel-technisch iets, maar zal ook door ‘de politiek’ moeten worden afgedekt. De eisen zullen moeten worden verankerd in wet- en regelgeving. Vervolgens is besluitvorming nodig over punten als het aanscherpen van het toezicht (met bijbehorende bevoegdheden voor de toezicht houdende instantie), ook weer in wet- en regelgeving te verankeren. Dan kan de bouw van het nieuwe systeem worden aanbesteed en vervolgens moet er ontwikkeld worden. En de gemeenten moeten ruim de tijd worden gegund om hiermee te werken. Een aspect dat nog wel eens wordt vergeten.