Is het niet veiliger om de verkiezingsuitslag geheel handmatig vast te stellen dan met software?

Het handmatig telproces is niet vrij van (tel)fouten. De huidige maatregel om door middel van het vier-ogenprincipe (aanpassingen in de software die technisch voorkomen dat dezelfde gebruiker zowel de eerste als de tweede invoer uitvoert) de totalen in te voeren in de software reduceert de kans op foutieve stemaantallen, maar neemt niet alle risico’s weg.

Een digitaal hulmiddel waarmee het papieren proces gecontroleerd kan worden en een papieren proces waarmee het digitale hulpmiddel gecontroleerd wordt, maakt het geheel weerbaarder.