Video Kiesraad

Video over de taken, geschiedenis en leden van de Kiesraad.

Video Kiesraad

(Beeldtitel: De Kiesraad. Op kantoor zijn mensen aan het werk. In een vergaderruimte zitten mannen en vrouwen aan een tafel. Fietsers passeren een historisch pand dat voor moderne gebouwen staat. Melle Bakker:)

RUSTIGE MUZIEK

STRAATGELUIDEN

MELLE BAKKER: Welkom bij de Kiesraad.
Wij zijn het centraal stembureau bij de verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer en voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

(Beeldtekst: Taken. Een vrouw loopt met een stembiljet naar een stembus toe.)

Om verkiezingen goed te laten verlopen, doen we een aantal dingen.
We registreren de namen van partijen.
We beoordelen de geldigheid van kandidatenlijsten en voorzien deze van een lijstnummer voor op het stembiljet.
Maar misschien wel onze belangrijkste taak is het vaststellen van de officiële verkiezingsuitslag.
Op basis van die uitslag benoemen wij de leden van de Eerste en Tweede Kamer en die van het Europees Parlement.

(Beeldtekst: Geschiedenis. Een zwart-witfoto van mannen aan een vergadertafel.)

De Kiesraad is in 1917 bij wet ingesteld.
In de bijna honderd jaar van ons bestaan is het takenpakket flink uitgebreid.
Vanaf 2015 treedt de Kiesraad ook als centraal stembureau op bij zogenaamde raadgevende referenda.

(Beeldtekst: Leden Kiesraad. Een man tegen andere mensen:)

VOORZITTER: De agenda zoals jullie die hebben gekregen is die wat jullie betreft akkoord? Ja? Dan gaan we het zo doen.
BAKKER: De Kiesraad heeft zeven leden.
Op dit moment zijn dat drie vrouwen en vier mannen.
Zij worden op basis van deskundigheid benoemd voor een termijn van vier jaar.
Die termijn kan maximaal twee keer worden verlengd.
De Raad vergadert ongeveer één keer per maand in Den Haag.
In verkiezingstijd zijn er vaker vergaderingen.

(Beeldtekst: Medewerkers Kiesraad. Een vrouw pakt een poster van een tafel.)

De leden van de Kiesraad worden ondersteund door een secretariaat van dertien personen.
In verkiezingstijd zijn dat er een paar meer.

(Mannen zitten te typen.)

Als Kiesraad zijn we onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement op het gebied van kiesrecht en verkiezingen.
Maar ook gemeenten, politieke partijen, de media en kiezers kunnen bij ons terecht met vragen.
Zo zijn we als Kiesraad steeds meer een kennis- en informatiepunt over kiesrecht en verkiezingen.

(Beeldtekst: Kiesraad. www.kiesraad.nl.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN STOPT DAN