Vraag en antwoord - Actueel

83 Vragen en antwoorden

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

U kunt hier een specifiek type advies en publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Mogen kiezers kinderen meenemen in het stemhokje?

In principe niet, omdat er maar één persoon tegelijk in een stemhokje mag in verband met het stemgeheim. Als duidelijk is dat van ...

Vraag en antwoord

Hoe verloopt de stemming bij een briefstembureau?

Het proces van briefstemmen verloopt als volgt :

Vraag en antwoord

Mag een kiezer zijn stem uitbrengen met een verlopen identiteitsbewijs?

Ja. Een kiezer mag stemmen met een identiteitsbewijs dat op de dag van de stemming maximaal 5 jaar is verlopen, ongeacht of de ...

Vraag en antwoord

Mogen uitslagen van peilingen vlak vóór de verkiezing worden gepubliceerd?

De Kieswet regelt niets over peilingen. Wel geldt in Nederland een ‘gentlemen’s agreement’ om niet op de dag van stemming, ...

Vraag en antwoord

Hoe kan er een verschil zijn tussen het aantal kiezers in een stembureau en het aantal stembiljetten in de stembus?

Idealiter moet het aantal kiezers en het aantal stembiljetten gelijk aan elkaar zijn, maar in de praktijk is dat niet altijd het ...

Vraag en antwoord

Kan een lid van de Tweede Kamer ook zitting nemen in het Europees Parlement?

Nee, het lidmaatschap van het Europees Parlement is sinds 2004 onverenigbaar met het lidmaatschap van de Eerste en Tweede Kamer.

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er als een benoemde niet als lid toegelaten kan worden tot het Europees Parlement?

Als de Tweede Kamer of het Europees Parlement besluit een benoemde niet als lid toe te laten, omdat hij niet voldoet aan de ...

Vraag en antwoord

Waarom stemmen we in Nederland op donderdag voor het Europees Parlement?

In de Europese Akte voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement is bepaald dat de verkiezingen plaatsvinden in een ...

Vraag en antwoord

Europees Parlement: Maakt het voor de kandidaatstelling uit waar de kandidaat woont?

Nee, een kandidaat hoeft niet te wonen in Nederland om zich in Nederland kandidaat te kunnen stellen voor het Europees Parlement.

Vraag en antwoord

Kan iemand die zijn zetel in de gemeenteraad dankt aan geronselde volmachtstemmen zijn zetel verliezen?

Nee, een gemeenteraadslid dat zijn zetel onder meer dankt aan geronselde volmachtstemmen, kan niet uit de gemeenteraad worden ...

Vraag en antwoord