Vraag en antwoord - Actueel

83 Vragen en antwoorden

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

U kunt hier een specifiek type advies en publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Kunnen stemmingen van verkiezingen worden gecombineerd?

Niet in alle gevallen. Het uitgangspunt in de Kieswet is dat reguliere verkiezingsdagen niet op dezelfde dag vallen. Alleen de ...

Vraag en antwoord

Waarom stemmen we in Nederland op woensdag?

De regering wil zo veel mogelijk kiesgerechtigden in de gelegenheid stellen hun stem uit te brengen. Vanwege religieuze redenen ...

Vraag en antwoord

Tweede Kamer: hoe wordt de datum voor reguliere verkiezingen bepaald?

De leden van de Tweede Kamer worden gekozen voor vier jaar. Als de Tweede Kamer niet tussentijds ontbonden wordt, dan treden de ...

Vraag en antwoord

Wat als een volmachtgever niet in staat is om een volmacht te ondertekenen?

Als een kiesgerechtigde niet in staat is om zelf zijn volmacht te tekenen dan kan hij toch een stem uitbrengen als op zijn ...

Vraag en antwoord

Kunnen mensen met een verstandelijke beperking worden geholpen in het stemlokaal?

Kiesgerechtigden met een verstandelijke beperking kunnen uitleg krijgen in het stemlokaal, maar hebben geen recht op assistentie ...

Vraag en antwoord

Wanneer zijn de ingeleverde kandidatenlijsten in te zien en wanneer zijn ze definitief?

De dag na de dag van kandidaatstelling onderzoekt het centraal stembureau om 16.00 uur in een niet-openbare zitting de geldigheid ...

Vraag en antwoord

Mag een kiezer een foto van zichzelf met zijn ingevulde stembiljet (stemfie) maken?

Ja, dat mag. Ook kan een stem niet achteraf ongeldig verklaard worden als de kiezer een stemfie heeft gemaakt.

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er als een kandidaat overlijdt voor de dag van stemming?

Als een kandidaat overlijdt vóór de definitieve vaststelling van de kandidatenlijst, dan kan de partij eventueel verzoeken om de ...

Vraag en antwoord

Wie houdt toezicht op het verloop van de verkiezingen?

Anders dan in sommige andere landen is er in ons land niet één instantie die toezicht houdt op het verkiezingsproces. Het ...

Vraag en antwoord

Wat als politieke partijen willen fuseren?

Politieke partijen kunnen als één nieuwe partij meedoen aan verkiezingen door te fuseren. Fuseren kan op 2 manieren. De ...

Vraag en antwoord