Vraag en antwoord - Actueel

82 Vragen en antwoorden

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

U kunt hier een specifiek type advies en publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Kunnen waarnemers aanwezig zijn tijdens de stemming?

Ja, de minister van Buitenlandse Zaken kan internationale waarnemers toelaten om getuige te zijn bij de verkiezingen. Waarnemers ...

Vraag en antwoord

Kan de voorzitter van een hoofdstembureau tijdelijk vervangen worden?

De burgemeester van de gemeente waarin het hoofdstembureau is gevestigd, is van rechtswege voorzitter van het hoofdstembureau. ...

Vraag en antwoord

Krijgen politieke partijen subsidie?

Politieke partijen krijgen subsidie op grond van de Wet financiering politieke partijen. De hoogte van de subsidie hangt af van ...

Vraag en antwoord

Hoe verloopt het tellen van de stemmen bij gecombineerde verkiezingen?

Na de stemming worden de stembussen van beide verkiezingen onmiddellijk na elkaar geopend en worden de stembiljetten van elkaar ...

Vraag en antwoord

Is een stembiljet dat in de verkeerde stembus is gedaan bij gecombineerde verkiezingen ongeldig?

Nee, een stembiljet dat in de verkeerde stembus is gedaan tijdens de gecombineerde dag van stemming voor het algemeen bestuur van ...

Vraag en antwoord

Wat zijn herstelbare verzuimen?

Op de dag van de kandidaatstelling leveren partijen hun kandidatenlijsten in bij het centraal stembureau. Als er bij de ...

Vraag en antwoord

Wanneer is de kandidatenlijst ongeldig?

Vraag en antwoord

Mogen achter de namen van kandidaten bij een samenvoeging van aanduidingen de eigen partijnamen worden geplaatst?

Nee, in het Kiesbesluit is bepaald op welke wijze een kandidaat wordt opgenomen op een kandidatenlijst.

Vraag en antwoord

Mogen kandidatenlijsten ook alleen in huis-aan-huisbladen worden gepubliceerd?

Nee, gemeenten zijn verplicht om de vastgestelde lijsten, samen met de informatie over de stemlokalen, uiterlijk 4 dagen voor de ...

Vraag en antwoord

Kan een stembureaulid tijdelijk worden vervangen?

De Kieswet bepaalt dat tijdens een zitting altijd de voorzitter en twee andere stembureauleden aanwezig zijn. Bij afwezigheid van ...

Vraag en antwoord