Vraag en antwoord - Actueel

77 Vragen en antwoorden

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

U kunt hier een specifiek type advies en publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Wat te doen als de stembus vol is?

De Kieswet stelt dat de stembus pas na afloop van de stemming mag worden geopend. Als de bus vol dreigt te raken, kan het ...

Vraag en antwoord

Waarom wordt de uitslag van de Europese Parlementsverkiezing 2019 zo laat bekendgemaakt?

Op maandag 28 en dinsdag 29 mei kwamen de hoofdstembureaugemeenten bijeen voor het officieel, volgens de Kieswet, vaststellen van ...

Vraag en antwoord

Hoe verloopt de zetelverdeling bij de Europees Parlementsverkiezing 2019 i.v.m. de Brexit?

Voor de officiële uitslag van de Europees Parlementsverkiezing die de Kiesraad op dinsdag 4 juni vaststelt, berekent de Raad de ...

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er als een partij in een provincie meer zetels haalt dan dat er kandidaten zijn?

In het geval van ‘lijstuitputting’ direct bij de vaststelling van de uitslag worden de resterende zetels toebedeeld aan de ...

Vraag en antwoord

Wanneer staan de uitslagen van de stembureaus van de provinciale statenverkiezingen 2019 online?

Een gemeente is verplicht om de uitslagen ‘onverwijld’ te publiceren op de gemeentelijke website, nadat de stemmen van alle ...

Vraag en antwoord

Maakt het voor de kandidaatstelling uit waar de kandidaat woont?

Nee, bij gemeenteraads-, herindelings-, waterschaps-, en provinciale statenverkiezingen hoeft een kandidaat nog niet te wonen in ...

Vraag en antwoord

Kan een kandidaat op meerdere kandidatenlijsten staan?

Uitgangspunt is dat iemand maar één keer gekozen kan worden bij een verkiezing. Of een kandidaat op meerdere kandidatenlijsten ...

Vraag en antwoord

Kunnen kandidaten worden geschrapt en leidt dit tot een lege plek op de kandidatenlijst?

Na de dag van kandidaatstelling kan een ingediende lijst niet meer op verzoek van partijen of kandidaten worden gewijzigd. Wel ...

Vraag en antwoord

Mag informatie van een kandidaat op een identiteitsbewijs i.v.m. privacy deels afgeschermd zijn bij de kandidaatstelling?

Nee, aangezien de kopie op de dag van kandidaatstelling een wettelijke basis heeft, zie Kieswet artikel H 9, is het afschermen ...

Vraag en antwoord

Kunnen politieke partijen zendtijd krijgen?

 Ja, het Commissariaat voor de Media kent landelijke zendtijd toe aan politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de Tweede ...

Vraag en antwoord