274 Vragen en antwoorden

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Wat kan er gedaan worden als een volmachtgever niet in staat is om een volmacht te ondertekenen?

Als een kiesgerechtigde niet in staat is om zelf zijn volmacht te tekenen dan kan hij toch een stem uitbrengen als op zijn...

Vraag en antwoord

Waarom is de Kiesraadzitting over de uitslag van het raadgevend referendum over de Wiv op 29 maart?

De zitting is op donderdag 29 maart omdat de Kiesraad de komende dagen aanwezig moet zijn bij eventuele hertellingen voor de...

Vraag en antwoord

Wanneer is sprake van een meerderheid bij de uitslag van een raadgevend referendum?

De Kiesraad interpreteert de Wet raadgevend referendum zo dat sprake is van een meerderheid tegen de wet als, bij voldoende...

Vraag en antwoord

Mag er gefotografeerd en gefilmd worden in het stemlokaal?

Het maken van (film)opnamen is toegestaan, zolang de stembureauleden niet worden gehinderd in hun werk. Van belang is uiteraard...

Vraag en antwoord

Kunnen mensen met een verstandelijke beperking worden geholpen in het stemlokaal?

Kiesgerechtigden met een verstandelijke beperking kunnen uitleg krijgen in het stemlokaal, maar hebben geen recht op...

Vraag en antwoord

Wanneer zijn de ingeleverde kandidatenlijsten in te zien en wanneer zijn ze definitief?

De dag na de dag van kandidaatstelling onderzoekt het centraal stembureau om 16.00 uur in een niet-openbare zitting de...

Vraag en antwoord

Mag een kiezer een foto van zijn ingevulde stembiljet maken?

Ja, de Kieswet bevat geen grondslag om mobiele telefoons te verbieden in het stemlokaal of een dergelijke stem achteraf...

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er als een kandidaat overlijdt voor de dag van stemming?

Als een kandidaat overlijdt voor de definitieve vaststelling van de kandidatenlijst, dan kan de partij eventueel verzoeken om...

Vraag en antwoord

Wie houdt toezicht op het verloop van de verkiezingen?

Anders dan in sommige andere landen is er in ons land niet één instantie die toezicht houdt op het verkiezingsproces. Het...

Vraag en antwoord

Wat als politieke partijen willen fuseren?

Politieke partijen kunnen als één nieuwe partij meedoen aan verkiezingen door te fuseren. Fuseren kan op 2 manieren. De...

Vraag en antwoord