Actueel

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

320 Vragen en antwoorden

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Verschil tussen aantal kiezers en aantal stembiljetten Tweede Kamerverkiezing

In verschillende media is melding gemaakt van verschillen tussen het aantal kiezers en het aantal in de bus aangetroffen...

Vraag en antwoord

Hoe wordt de uitslag bij de Tweede Kamerverkiezing 2017 vastgesteld?

Bij de Tweede Kamerverkiezing 2017 wordt, net als bij voorgaande verkiezingen, in de stembureaus handmatig gestemd en geteld....

Vraag en antwoord

Wat als politieke partijen willen fuseren?

Politieke partijen kunnen als één nieuwe partij meedoen aan verkiezingen door te fuseren. Fuseren kan op 2 manieren. De...

Vraag en antwoord

Europees Parlement: Hoe verloopt de stemming bij een briefstembureau?

Vraag en antwoord

Provinciale staten: Wat kan er gedaan worden als een volmachtgever niet in staat is om een volmacht te ondertekenen?

Als een kiesgerechtigde niet in staat is om zelf zijn volmacht te tekenen dan kan hij toch een stem uitbrengen als op zijn...

Vraag en antwoord

Waterschappen: Wat kan er gedaan worden als een volmachtgever niet in staat is om een volmacht te ondertekenen?

Als een kiesgerechtigde niet in staat is om zelf zijn volmacht te tekenen dan kan hij toch een stem uitbrengen als op zijn...

Vraag en antwoord

Waterschappen: Wie houdt toezicht op het verloop van de verkiezingen?

Anders dan in sommige andere landen is er in ons land niet één instantie die toezicht houdt op het verkiezingsproces. Het...

Vraag en antwoord

Gemeenteraden: Hoeveel kandidaten mogen op de kandidatenlijst worden geplaatst?

Er is geen minimum vastgesteld voor het aantal kandidaten op een lijst, dus dit kan er één zijn.

Vraag en antwoord

Gemeenteraden: Hoeveel kandidaten mogen op de kandidatenlijst worden geplaatst?

Er is geen minimum vastgesteld voor het aantal kandidaten op een lijst, dus dit kan er één zijn.

Vraag en antwoord

Europees Parlement: Mag een identiteitsbewijs 5 jaar verlopen zijn?

Ja. Een kiezer mag stemmen met een identiteitsbewijs dat op de dag van de stemming maximaal 5 jaar is verlopen.

Vraag en antwoord