274 Vragen en antwoorden

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Wanneer zijn de ingeleverde kandidatenlijsten in te zien en wanneer zijn ze definitief?

De dag na de dag van kandidaatstelling onderzoekt het centraal stembureau om 16.00 uur in een niet-openbare zitting de...

Vraag en antwoord

Mag een kiezer een foto van zijn ingevulde stembiljet maken?

Ja, de Kieswet bevat geen grondslag om mobiele telefoons te verbieden in het stemlokaal of een dergelijke stem achteraf...

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er als een kandidaat overlijdt voor de dag van stemming?

Als een kandidaat overlijdt voor de definitieve vaststelling van de kandidatenlijst, dan kan de partij eventueel verzoeken om...

Vraag en antwoord

Wie houdt toezicht op het verloop van de verkiezingen?

Anders dan in sommige andere landen is er in ons land niet één instantie die toezicht houdt op het verkiezingsproces. Het...

Vraag en antwoord

Wat als politieke partijen willen fuseren?

Politieke partijen kunnen als één nieuwe partij meedoen aan verkiezingen door te fuseren. Fuseren kan op 2 manieren. De...

Vraag en antwoord

Mogen kiezers kinderen meenemen in het stemhokje?

In principe niet. Als duidelijk is dat van enige beïnvloeding van een kiezer absoluut geen sprake kan zijn, bijvoorbeeld moeder...

Vraag en antwoord

Hoe verloopt de stemming bij een briefstembureau?

Het proces van briefstemmen verloopt als volgt:

Vraag en antwoord

Kan een dakloze stemmen?

Ja, mits de dakloze in de Basisregistratie Personen (BRP) is opgenomen.

Vraag en antwoord

Mag een identiteitsbewijs verlopen zijn?

Ja. Een kiezer mag stemmen met een identiteitsbewijs dat op de dag van de stemming maximaal 5 jaar is verlopen.

Vraag en antwoord

Mogen uitslagen van peilingen vlak vóór de verkiezing worden gepubliceerd?

De Kieswet regelt niets over peilingen, ook niet dat een peiling niet mag worden gehouden op de dag vóór of de dag van de...

Vraag en antwoord