83 Vragen en antwoorden

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Waarom wordt de uitslag van de Europese Parlementsverkiezing 2019 zo laat bekendgemaakt?

Op maandag 28 en dinsdag 29 mei kwamen de hoofdstembureaugemeenten bijeen voor het officieel, volgens de Kieswet, vaststellen van ...

Vraag en antwoord

Hoe verloopt de zetelverdeling bij de Europees Parlementsverkiezing 2019 i.v.m. de Brexit?

Voor de officiële uitslag van de Europees Parlementsverkiezing die de Kiesraad op dinsdag 4 juni vaststelt, berekent de Raad de ...

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er als een partij in een provincie meer zetels haalt dan dat er kandidaten zijn?

In het geval van ‘lijstuitputting’ direct bij de vaststelling van de uitslag worden de resterende zetels toebedeeld aan de ...

Vraag en antwoord

Is het niet veiliger om de verkiezingsuitslag geheel handmatig vast te stellen dan met software?

Het handmatig telproces is niet vrij van (tel)fouten. De huidige maatregel om door middel van het vier-ogenprincipe (aanpassingen ...

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er als de software bij de komende verkiezingen wordt gehackt? En hoe reëel is dit gevaar?

Als dat wordt opgemerkt voordat het centraal stembureau de uitslag heeft vastgesteld, dan kan het centraal stembureau besluiten ...

Vraag en antwoord

Wie controleert of gemeenten zich aan de voorschriften voor het gebruik van OSV houden?

De burgemeester is wettelijk verantwoordelijk gesteld voor de totstandkoming van een gemeentelijke totaaltelling. Dat impliceert ...

Vraag en antwoord

Waarom is het rapport van Fox-IT zo laat beschikbaar, kort voor de verkiezingen?

Het Fox-IT rapport naar aanleiding van het onderzoek is nu pas gepubliceerd, omdat pas deze week de definitieve versie van het ...

Vraag en antwoord

Welke verbeteringen zijn doorgevoerd in de software ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018?

Vraag en antwoord

Is het nieuwe software systeem gereed voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021?

Dat hangt af van het tijdstip van die volgende verkiezingen. Alles is er op gericht om tijdig voor de Tweede Kamerverkiezing van ...

Vraag en antwoord

Wanneer staan de uitslagen van de stembureaus van de provinciale statenverkiezingen 2019 online?

Een gemeente is verplicht om de uitslagen ‘onverwijld’ te publiceren op de gemeentelijke website, nadat de stemmen van alle ...

Vraag en antwoord