Kandidatenlijsten Eerste Kamerverkiezing 2019 definitief

De op 1 mei vastgestelde kandidatenlijsten zijn definitief geworden, na de afwikkeling van twee beroepszaken tegen beslissingen van de Kiesraad. Eén beroep tegen de vaststelling van de lijsten is ongegrond verklaard, en het andere beroep was niet-ontvankelijk. De Kiesraad publiceert de kandidatenlijsten zo spoedig mogelijk in de Staatscourant.

Het beroep ten aanzien van de lijst van Union Revolushon Boneriano is ongegrond verklaard door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het Gemeenschappelijk Hof oordeelde dat de Kiesraad de wet juist heeft toegepast en het de Kiesraad niet verweten kan worden dat de groepering niet goed op de hoogte was van de regelgeving. Het andere beroep, dat was ingesteld bij de Raad van State, was niet-ontvankelijk omdat het griffierecht niet was betaald.

Definitieve kandidatenlijsten

Daarmee is definitief vast komen te staan dat 15 partijen met in totaal 259 kandidaten deelnemen aan de Eerste Kamerverkiezing op 27 mei.